Episode

עלי אדמות – גרסת לייט

גרסה שנוחה יותר לשמיעה של הסיפור "עלי אדמות". זוהי לא הדרך שבה הפרק תוכנן להישמע. הסאונד נשמע יותר ברור, אבל הוא פחות נטמע וריאליסטי.

בעולם לא כל כך רחוק מאיתנו, בעיית האושר נפתרה: רובוטים יכולים למלא כל תפקיד אפשרי, וביחד עם הרֶשֶתית ומולטיוואק כל מחסור נפתר מיד. הסיפור הזה מתחיל כשאל משרד ראש הממשלה נכנס היועץ שמספר על מחסור שאותו אי אפשר לפתור.

עלי אדמות – גרסת לייט Read More »

עלי אדמות

בעולם לא כל כך רחוק מאיתנו, בעיית האושר נפתרה: רובוטים יכולים למלא כל תפקיד אפשרי, וביחד עם הרֶשֶתית ומולטיוואק כל מחסור נפתר מיד. הסיפור הזה מתחיל כשאל משרד ראש הממשלה נכנס היועץ שמספר על מחסור שאותו אי אפשר לפתור.

שחקנים:

רודיה קוזלובסקי – אדם

שרון שטרק – וודה

עמית חדד – מולטיוואק

ורן לוי

האזנה נעימה, איתיאל

עלי אדמות Read More »

דילוג לתוכן